Английско-Български речник bureau

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUREAU

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUREAU
[bju'rou,'bjurou] 1. писалищна маса, писалище, бюро
2. ам. скрин с огледало
3. управление, дирекция, отдел, служба, секция
4. бюро (за информация, туризъм и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUREAU
Последно търсено в речника