Английско-Български речник burden

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BURDEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BURDEN
['bɝdən] I. 1. товар, бреме, тежест (и прен.)
beast of

BURDEN

товарно животно

BURDEN

of proof юр. тежест на доказването
2. мор. тонаж
II. 1. товаря, претоварвам
2. обременявам, отежнявам, потискам
III. 1. припев, рефрен, хор
2. главна/основна тема, същина (на реч, изказване и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BURDEN
Последно търсено в речника