Английско-Български речник bunk

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUNK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUNK
[bʌŋk] I. n легло в каюта/спален вагон и пр
II. 1. лягам (на леглото) си
2. to

BUNK

with someone ам. оставам да спя при някого
3. sl. избягвам, изчезвам, изпарявам се
III. n sl, бягство
to do a

BUNK

офейквам
IV. n sl. глупост, измама, празни приказки

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUNK
Последно търсено в речника