Английско-Български речник bulletin

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BULLETIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BULLETIN
['bulitin] 1. кратко официално съобщeние, бюлетин, комюнике
news

BULLETIN

последни новини (в пeчата, по радиото и телевизията)
2. съобщение за здравословното състояние на заболяло видно лице
3. периодично издание, списание

0 гласа
Речник
Английско-Български
BULLETIN
Последно търсено в речника