Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DISMISSAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISMISSAL
[dis'misl] 1. уволнение, разжалване
2. юр. отхвърляне (на иск), прекратяване (на дело), оправдаване (на обвиняем), разпускане, разтурване (на парламент)
with an air of DISMISSAL с вид, който показва, че въпросът е приключен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISMISSAL

PATERNOSTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PATERNOSTER
['pætə,nɒstə] 1. молитвата Отче наш (особ. на латински)
2. (единадесетото зърно на) броеница
3. заклинание
4. вид асансъор
5. връв на въдица с куки (и PATERNOSTER line)
devil' s PATERNOSTER измърморено проклятие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PATERNOSTER

SYSTEMATIZATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SYSTEMATIZATION
['sistimətai'zeiʃn] n систематизиране, систематизация...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SYSTEMATIZATION
Последно търсено в речника