Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUNION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUNION
['bʌnjən] n подуване на палеца на крака...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUNION

CENSORIIL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CENSORIIL
[sen'serial] 1. a отнасящ се до цензурата/цензуоиоащия
2. censorious...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CENSORIIL

RE-COLLECT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RE-COLLECT
[,ri:kə'lekt] 1. събирам отново
2. refl идвам на себе си, успокоявам се
3. v спомням си, припомням си
RE-COLLECT v събирам отново
RE-COLLECT oneself успокоявам се, съвземам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RE-COLLECT
Последно търсено в речника