Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DRAWN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DRAWN
[drɒ:n] I. вж. draw
II. 1. нерешен, без резултат/победа (за състезание, сражение)
2. измъчен, изпит, изопнат (за лице)
3. изваден, гол (за нож и пр.)
4. мин. изкопан
5. (с) топен (за масло)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DRAWN

FRIABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRIABLE
['fraiəbl] a ронлив, трошлив, рохкав, пръхкав, сипкав...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRIABLE

HUNGRILY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HUNGRILY
['hʌŋgrili] adv лакомо, прен. жадно, алчно...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HUNGRILY

LEGALISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LEGALISM
['li:gəlizm] 1. педантично придържане към буквата на закона, буквоядство, бюрократизъм
2. рел. поддържане на Мойсеевия закон, вярване в спасение чрез добри дела...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LEGALISM

NIMBLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NIMBLE
['nimbl] 1. жив, пъргав, чевръст, подвижен
2. бърз, подвижен, жив (за ум), схватлив
NIMBLE-fingered сръчен (за джебчия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NIMBLE
Последно търсено в речника