Английско-Български речник build

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUILD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUILD
[bild] I. 1. градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам, вия, свивам (гнездо)
the house is

BUILD

ing къщата се строи/е в строеж
2. прен. развивам постепенно, основавам, изграждам, създавам (обик. с up), кроя (планове), формирам (характер), заздравявам, стабилизирам
3. възлагам надежди, уповавам се, разчитам (on, upon на)
4. увеличавам (се), засилвам (се), укрепвам, нараствам, разраствам се opposition against the regime is

BUILD

ing up опозицията срещу режима се засилва/расте
5. постепенно натрупвам/струпвам (войска, въоръжения и пр.)
to

BUILD

a fire клада огън
I am built that way прен. така съм устроен, такъв съм си
lfuutf in зазиждам, запушвам (прозорец, врата), вграждам
a built-in closet вграден гардероб/шкаф/долап
buflil up

build

in 1, застроявам (терен, площ), обкръжавам с къщи
our school is very much built up now около училището ни всичко вече е застроено, надстроявам, натрупвам (се), разраствам (се), нараствам, рзграждам, развивам, създавам, прен, изграждам/създавам постепенно популярност на (артист, политик и пр.), лансирам, популяризирам, разгласявам, рекламирам
to

BUILD

up a practice постепенно си създавам клиентела (за лекар, адвокат), укрепвам, възстановявам (здраве), подсилвам, укрепвам (позиции, авторитет)
II. 1. направа, конструкция, устройство
2. форма, стил (на сграда)
3. телосложение, ръст, размери

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUILD
Последно търсено в речника