Английско-Български речник bug

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUG
[bʌg] I. 1. bed

bug


2. разг. насекомо, буболечка, бръмбар
3. микроорганизъм, особ. микроб, вирус, разг. вирусно заболяване
4. идея фикс, (човек, обхванат от) мания 5. човек, силно увлечен в нещо, ентусиаст
6. ам. краткотрайно запалване по нещо, хоби
7. технически дефект (в радио, компютър и пр.)
8. неочаквана грешка, непредвидена пречка
9. скрит подслушвателен апарат
10. вертолет
II. 1. инсталирам скрит микрофон и пр. за подслушване
2. подслушвам със скрит микрофон
3. ам. досаждам, отегчавам, дразня
4. ам. sl. избягвам, дезертирам

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUG
Последно търсено в речника