Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CANDY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CANDY
['kændi] I. 1. кристализирана захар, небет шекер
2. ам. бонбон (и)
II. 1. захаросвам (се)
2. кристализирам, озахарявам (се)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CANDY

IRON-CLAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IRON-CLAD
['aiənklæd] I. 1. брониран, покрит с желязо
2. прен. строг, суров, непреклонен, непоклатим
II. n воен. мор. ост. брониран кораб, броненосец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IRON-CLAD

LETHARGIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LETHARGIC
[le'θa:dʒik] 1. мед. летаргичен
2. сънлив, отпуснат, вял, апатичен, инертен, бездеен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LETHARGIC

RAVEL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RAVEL
[rævl] I. 1. разплитам (се), разнищвам (се)
2. прен. изяснявам (се), разнищвам (се) (и с out)
3. обърквам (се), заплитам (се), оплитам (се), омотавам (се) (и прен.)
II. 1. бъркотия, объркване, объркани нишки, заплетен възел
2. разплетена нишка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RAVEL

SCALABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SCALABLE
['skeiləbl] a по който може да се изкатери човек...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SCALABLE
Последно търсено в речника