Английско-Български речник budget

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUDGET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUDGET
['bʌdʒit] I. 1. бюджет
to introduce/open the

BUDGET

внасям бюджета за разглеждане в Камарата на общините
2. домашен/семеен бюджет, разходи, разноски
on a

BUDGET

без излишни разходи
3. ост. съдържанието на кожена кесия/торба/портфейл
4. куп, връзка, вързоп (писма, вестници и пр.)
a big

BUDGET

of news цял куп новини
5. attr евтин, изгоден, икономичен
II. v предвиждам/включвам/заделям кредити в бюджета (for за)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUDGET
Последно търсено в речника