Английско-Български речник bucolic

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUCOLIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUCOLIC
[bju:'kɒlik] I. 1. овчарски, пасторален
2. селски, земеделски
II. n обик. рl пасторална поезия, буколики
the

BUCOLIC

s буколиките на Вергилий

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUCOLIC
Последно търсено в речника