Английско-Български речник buck

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BUCK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUCK
[bʌk] I. 1. мъжки елен, самец, мъжкото на антилопа/заек/козел и пр.

BUCK

fever ам. нервна възбуда у неопитен ловец
2. прен. ост. конте. франт
II. n кошница за ловене на змиорки
III. 1. aм. магаре (за рязане на дърва)
2. сп. коза (гимнастически уред)
IV. n sl. покер предмет, поставян пред играч, чийто ред е да раздава картите, знак за припомняне to pass the

BUCK

прен. разг. прехвърлям отговорността върху друг
the

BUCK

stops here прен. отговорността не може повече да бъде прехвърляна
V. 1. разговор
2. хвалби, самохвалство
VI. n ам. долар
a fast

BUCK

лесно спечелени пари
big

BUCK

s sl. луди пари
VII. 1. sl. мъжки
2. най-низш по ранг в дадена военна категория
VIII. 1. подскачам вертикално, за да изхвърля ездача си (за кон)
2. ам. разг. опъвам се, запъвам се, отказвам
3. хваля се, перча се, говоря на едро

buck

off хвърлям ездача/товара си (за кон),

buck

up разг. раздвижвам се, забързвам, ободрявам (се), развеселявам (се)
окуражавам (се) (особ. в imp),

BUCK

up! хайде! побързай! кураж! съвземи се!

BUCK

ed up ободрен, оживен, въодушевен, ликуващ
IX. adv ам. съвсем

BUCK

naked съвсем гол, гол-голеничък

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUCK
Последно търсено в речника