Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AMBASSADRESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AMBASSADRESS
[æm'bæsədris] 1. съпруга на посланик
2. жена посланик, посланичка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AMBASSADRESS

MARK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MARK
[ma:k] I. 1. петно (и по животно), белег (и от рана), отпечатък (и прен.)
2. (отличителен) знак/белег, признак, кръст (вместо подпис)
3. печат, щемпел, търговска марка
4. цел, прицел, мишена, висота
beside/wide of the MARK далеч от целта, прен. далеч от истината, на крив път, погрешно, неуместно
to hit/miss the MARK улучвам/не улучвам, постигам/не постигам целта си
to make the MARK прен. преуспявам, прославям се
to be up to the MARK на нужната висота съм, подходящ съм за дадена работа, бива...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MARK

PALFREY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PALFREY
['pɒ:lfri] n ост., поет. кон за езда (особ. за дама)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PALFREY

TINGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TINGE
[tindʒ] I. v багря, обагрям, оцветявам леко (with с)
admiration TINGEd with envy възхищение, примесено с лека завист
II. 1. багра, отсянка, оттенък, нюанс
2. дъх, лъх
3. вкус
4. прен. нотка, жилка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TINGE
Последно търсено в речника