Английско-Български речник brute

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRUTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRUTE
[bru:t] I. 1. животно, добиче, звяр, гад, скот (и прен.)
2. свиреп/жесток човек
3. разг. зъл/себичен/нетърпим човек
a

BRUTE

of a job страшно трудна/неприятна работа
such a

BRUTE

of a day такъв ужасен ден, такова отвратително време
II. 1. животински, скотски
2. груб, суров, жесток, свиреп

BRUTE

facts голи/неумолими факти

BRUTE

force/strength груба физическа сила
3. тежък, труден, непоносим

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRUTE
Последно търсено в речника