Английско-Български речник browse

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROWSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROWSE
[brauz] I. 1. паса, хрупам листа/фиданки (за кози и пр.)
2. прен. чета безразборно оттук-оттам
3. разг. прелиствам, преглеждам, ровя се (в книга и пр.) за удоволствие
II. 1. млади клонки/гранки/филизи и пр. като храна за добитък
2. безразборно четене

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROWSE
Последно търсено в речника