Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

COEXTENSIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COEXTENSIVE
[kouiks'tensiv] a с едиакво измерение във времето/пространството...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COEXTENSIVE

DISSOLUTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISSOLUTION
[,disə'lju:ʃn] 1. разтваряне, стопяване
2. разпадане, разлагане
3. юр. унищожаване, отменяне, анулиране, разтрогване
4. разпускане, закриване, разтурване, разформироване (на парламент и пр.)
5. разпадане (на държава)
6. край, смърт...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISSOLUTION

GAOLBIRD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GAOLBIRD
['dʒeilbɝd] n затворник, особ. рецидивист, престъпен тип...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GAOLBIRD

RAMPION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RAMPION
['ræmpiən] n вид синя камбанка (Campanula rapunculus)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RAMPION
Последно търсено в речника