Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DENSITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DENSITY
['densiti] n гъстота, плътност, компактност, хим. относително тегло, тъпота, (бездънна) глупост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DENSITY

SHREWISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHREWISH
['ʃru:iʃ] a свадлив, заядлив, опърничав...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHREWISH

WHOLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHOLE
[houl] I. 1. цял (и за число, нота, пауза и пр.)
the WHOLE lot всички
three WHOLE years цели три години
WHOLE life insurance безсрочна застраховка за живот 2. цял, цялостен, непокътнат, запазен, здрав, невредим
3. необезмаслен (за мляко), с триците (за брашно)
4. еднокръвен, роден (за брат, сестра)
5. физически здрав/добре
6. цял, пълен, неделим
with one's WHOLE heart от все сърце
out of WHOLE cloth съвсем неоснователен, изфабрикуван, фиктивен
WHOLE effect полезно действие
II. 1. цяло,...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHOLE
Последно търсено в речника