Английско-Български речник brother

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROTHER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROTHER
['brʌðə] 1. брат
Smiths

Brother

s, Smiths Bros търг. братя Смит (фирма)
2. рел. брат, член на религиозно братство/секта (рl и brethren)
3. attr събрат, колега, другар
a

BROTHER

doctor колега лекар
4. земляк, съотечественик

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROTHER
Последно търсено в речника