Английско-Български речник brood

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROOD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROOD
[bru:d] I. 1. люпило, пилило
2. шег., презр. челяд, домочадие, семейство, потомство
II. 1. мъгя, люпя
2. разклопвам се
3. прен. седя умислен, безмълвен, замислям се
размислям (се). премислям (често с on, over)
4. изпадам в мрачно настроение
to

BROOD

things потъвам в/обзет съм от тежки размисли, ям се
to

BROOD

over the fire гледам замислено огъня
5. надвисвам, разстилам се над (за нощ, тишина и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROOD
Последно търсено в речника