Английско-Български речник broken

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROKEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROKEN
I. вж. break
II. 1. счупен, разтрошен, разбит
2. прен. омаломощен, грохнал, отпаднал, смазан, отчаян, покрусен
3. укротен, смирен, покорен

BROKEN

in health с разсипано здраве

BROKEN

in spirit сломен, съкрушен, отчаян
4. съсипан, разорен 5. начупен (за линия)
6. неравен (за терен, повърхност)

BROKEN

ground разорана земя, пресечена местност
7. непълен, накърнен, развален (за комплект, сервиз и пр.)

BROKEN

lots ам. търг. непълен комплект/сервиз
8. неспокоен, разкъсан, на пресекулки (за сън и пр.)
9. неправилен, завален, повален (за говор), фон. дифтонгизиран
10. задавен, сподавен (за говор, глас)
11. развълнуван (за водна повърхност)
12. непостоянен, неустановен (за време)
13. нарушен, неудържан (за дума, обещание)
14. разстроен (за брак)
15. начупен, наченат (за хляб, месо и пр.)
16. разтрошен, разрохкан (за земя, пръст)
17. разменен, развален, разбит на дребно (за едри пари)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROKEN
Последно търсено в речника