Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAGASSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAGASSE
[bə'gæs] n сухите отпадъци от захарна тръстика/цвекло...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAGASSE

DRUIDISM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DRUIDISM
['dru:idizm] n друидизъм (религиозна система на древните келти в Галия, Британия и Ирландия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DRUIDISM

TRENCHERMAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRENCHERMAN
['trentʃəmən] n (pl-men) човек с апетит
a good/bad TRENCHERMAN човек, който яде много/малко...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRENCHERMAN

WAGONLIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WAGONLIT
[vægɒ:ŋ'li:] n кола, каруца, фургон, открит товарен вагон...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WAGONLIT
Последно търсено в речника