Английско-Български речник broadside

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROADSIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROADSIDE
['brɒ:dsaid] I. 1. ам. ост. broadsheet
2. ам. лист хартия, напечатан на едната/на двете страни и прегънат
3. мор. намиращата се над водата странична част на кораб

BROADSIDE

on/to обърнат странично/напречно към
4. мор. залп от всички оръдия от еднага страна на военен кораб
5. прен. силна словесна атака
II. 1. напречно. странично (to към)
2. с един залп
3. напосоки

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROADSIDE
Последно търсено в речника