Английско-Български речник broadly

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROADLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROADLY
['brɒ'.dli] 1. (на) широко
2. общо

BROADLY

speaking общо казано, в общи линии
3. недвусмислено

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROADLY
Последно търсено в речника