Английско-Български речник broadcast

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROADCAST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROADCAST
['brɒ:dka:st] I. 1. разпръсквам/разпращам по всички посоки
2. излъчвам предаване по радиото/телевизията
3. говоря/пея/свиря и пр. по радиото/телевизията
4. оповестявам, разгласявам, разпространявам
5. хвърлям/разпръсвам нашироко (семенa)
II. a предаден/предаван по радиото/телевизията
III. n радиопредаване, телевизионно предаване, излъчване, емисия
IV. 1. (раз) пръснато, чрез разпръсване
2. нашироко, на голяма площ

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROADCAST
Последно търсено в речника