Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HIERATIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HIERATIC
[,haiə'rætik] 1. свещенически, жречески, свещен
2. (х) йератически (и за опростеното скорописно писмо у древните египтяни)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HIERATIC

LADDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LADDER
[lædə] I. 1. подвижна стълба
2. прен. стълба
social LADDER социална стълба/йерархия
LADDER of success средство за постигане успех
to climb up the LADDER издигам се, правя кариера
to get one's foot on the LADDER правя първата стъпка, извоювам си място в обществото
to kick down the LADDER (by which one rose) изтъках си платното ритам ти кросното
3. бримка на чорап
II. v пускам (лесно) бримки (за чорап)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LADDER

MAGGOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAGGOT
['mægət] 1. личинка (особ. на къщната муха)
2. прищявка, каприз, странна идея...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAGGOT

MILK SUGAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MILK SUGAR
['milk,ʃugə] n хим. млечна захар, лактоза...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MILK SUGAR
Последно търсено в речника