Английско-Български речник broad

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BROAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BROAD
[brɒ:d] I. 1. широк
2. обширен, просторен
3. общ
in

BROAD

outline в общи линии, без подробности
4. основен, главен, най-съществен
5. определен, явен, очевиден, недвусмислен (to give someone a)

BROAD

hint (правя на някого) недвусмислен намек
6. пълен, съвършен, абсолютен
7. широк, толерантен, либерален
8. подчертано диалектен, ярко изразен, силен (за акцент)
9. груб, неприличен, просташки, вулгарен, циничен
10. фон. отворен, широк (за гласна)
11. широко приложим/прилаган
it's as

BROAD

as it is long все едно/все това e, няма разлика, безразлично е
II. 1. широко
2. съвсем, напълно, изцяло
III. 1. широката част на нещо
2. геогр. обик. рl широк разлив на река
3. aм. sl. жена, лека жена, проститутка

0 гласа
Речник
Английско-Български
BROAD
Последно търсено в речника