Английско-Български речник bright

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRIGHT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRIGHT
[brait] I. 1. светъл, ярък
2. блестящ, бляскав, сияен, лъчист, лъскав
3. полиран, излъскан

BRIGHT

parts полирани части (на машина)
4. прозрачен (за течност), чист. ясен (за звук) 5. ясен, ведър (за време, деи)
6. светъл, слънчев (за стая и пр.)
7. прен. благоприятен, щастлив, блестящ (за бъдеще, перспекmиви и пр.)
to look on/see the

BRIGHT

side of things гледам оптимистично на нещата
8. весел, радостен, сияещ
9. жив, оживен
10. умен. надарен, буден, духовит
a

BRIGHT

idea чудесна идея. щастливо хрумване
II. adv светло, ярко, силно

BRIGHT

and early рано-рано, много рано сутринта

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRIGHT
Последно търсено в речника