Английско-Български речник brigade

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRIGADE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRIGADE
[bri'geid] I. 1. воен. бригада

BRIGADE

-major началник-щаб на бригада
2. ам. воен. голяма войскова част
3. бригада, команда, отряд
II. v воен. сформирам бригада/бригади

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRIGADE
Последно търсено в речника