Английско-Български речник brier

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRIER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRIER
['braiə] I. 1. бот. бяло изтравниче (храст) (Erica arborea)
2. лула от корена на изтравниче
II. 1. бот.
wild

BRIER

дива роза, шипка (Rosa canina)
sweet

BRIER

ароматна дива роза, шипка (Rosa spinosis-sima rubiginosa)
2. бодлив клон/стебло/растение/храст
3. pl разг. трънак. трънаци

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRIER
Последно търсено в речника