Английско-Български речник brief

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRIEF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRIEF
[bri:f] I. 1. крятък, краткотраен, къс
2. сбит (за стил)
in

BRIEF

накратко

BRIEF

to be

BRIEF

накратко/с две думи казано 3. рязък (за ооноски и пр.)
II. 1. официално писмо/пълномощие/поръчение
2. ист. папско, писмо, бреве
3. юр. адвокатско досие
to hold/take a

BRIEF

for someone водя/натоварен съм с делото на някого, прен. пледирам/подкрепям каузата на някого
to hold no

BRIEF

for разг. не подкрепям.. не поддържам
4. указания, инструкции
III. v воен., ав., пол., юр.. търг. уведомявам/информирам подробно, инструктирам, давам директиви, изготвям справка
to

BRIEF

a case юр. изготвям досие на дело за адвоката, който ще пледира
to

BRIEF

a lawyer възлагам дело на/ангажирам адвокат

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRIEF
Последно търсено в речника