Английско-Български речник bridle

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRIDLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRIDLE
['braidl] I. 1. юзда. оглавник, гем, прен. обуздаване. спирачка
2. поводи (на кон)
3. анат. лигамент
4. тех. ограничител
5. мор. корабно/привързно въже. бридел
II. 1. слагам юзда на (кон)
2. обуздавам, укротявам, спирам, сдържам, въздържам
to

BRIDLE

oneself tongue държа си езика, меря си думите
3. виря/дърпам назад глава (за кон) (често с up), прен. вирвам глава/нос, наежвам се, настръхвам, изправям се, изопвам се (от обида, възмущение и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRIDLE
Последно търсено в речника