Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FLASHING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLASHING
['flæʃiŋ] I. 1. бляскане, блясък, пламване, искрене
2. мигане (на сигнал, фар)
II. a бляскав, лъскав
FLASHING white teeth ослепително бели зъби...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLASHING

HYMENEAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HYMENEAL
[,haime'ni:əl] I. книж. a сватбен, брачен
II. n сватбена песен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HYMENEAL

INCUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INCUS
['inkəs] n (pl incudes) анат. Наковалня (във вътрешното ухо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INCUS

MODERN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MODERN
['mɒdən] 1. съвременен, нов, модерен
MODERN English съвременен английски език
secondary MODERN school реално средно училище (в което не се преподават класическите езици)
2. моден, на мода, модерен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MODERN

POSTULATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
POSTULATE
['pɒstjuleit] I. 1. постулирам, приемам, предполагам
2. изисквам, искам, предполагам
II. 1. постулат, предположение
2. предпоставка
3. основен принцип, изходно начало...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
POSTULATE

YANK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
YANK
[jæŋk] I. v рaзг. дръпвам силно, издърпвам
изтръгвам, изваждам (off, out)
II. n рaзг. внезапно/рязко дръпване
III. разг. Yankee...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
YANK
Последно търсено в речника