Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOUILLABAISSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOUILLABAISSE
[bu:jə'beis] n фр. чорба от риба с много подправки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOUILLABAISSE

PAROXYSM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PAROXYSM
['pærəksizm] n пристъп (на болест, смях и пр.), припадък, криза...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PAROXYSM

VICTORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VICTORY
['viktəri] 1. победа
2. VICTORY gardens частни зеленчукови градини, обработвани през и след Втората световна война...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VICTORY
Последно търсено в речника