Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FLOW-SHEET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLOW-SHEET
['flouʃi:t] n схема/карта на технологичен процес...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLOW-SHEET

INDUCTANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDUCTANCE
[in'dʌktəns] 1. n ел. индуктивност, (само) индукция
2. коефициент на самоиндукция...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDUCTANCE

SHOOK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHOOK
I. вж. shake
II. 1. дъски/обръчи за една бъчва, материал за един сандък и пр
2. кръстец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHOOK
Последно търсено в речника