Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CREAM OF TARTAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CREAM OF TARTAR
['kri:məv'ta:tə] n кремотартар, хим. винен камък, кисел калиев тартарат
CREAM OF TARTAR tree баобаб (Adansonia digitata)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CREAM OF TARTAR

FUMELESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FUMELESS
['fju:mlis] a бездимен
без пaри/изпарения...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FUMELESS

MAGNIFICCNCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAGNIFICCNCE
[mæg'nifisns] n великолепие, величественост, величие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAGNIFICCNCE

PLAY-OFF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PLAY-OFF
['pleiɒf] n cn. преиграване на мач (след равен резултат)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PLAY-OFF
Последно търсено в речника