Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLISS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLISS
[blis] n пълно щастие, блаженство...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLISS

INTENDED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INTENDED
[in'tendid] I. 1. желан, очакван (за резултат)
2. проектиран, замислен, планиран
II. n разг. избраник, избраница, годеник, годеница...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INTENDED

INVISIBILITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INVISIBILITY
[in,vizə'biliti] n невидимост, незабележимост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INVISIBILITY

SECATEURS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SECATEURS
['sekətɝz] n pl секатор (градинарски ножици)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SECATEURS

SUPRA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUPRA
['sju:prə] adv горе, по-горе (в текст, книга)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUPRA
Последно търсено в речника