Английско-Български речник breeze

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREEZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREEZE
[bri:z] I. 1. лек ветрец, полъх, бриз
2. sl. разправия, кавга, спречкване, избухване
3. sl. лека работа, лесно нещо
in a

BREEZE

с лекота, лесно II. 1. движа се бързо и леко
to

BREEZE

in/out влизам/излизам леко/грациозно/безгрижно/весело, нахлувам неочаквано/безцеремонно
2. върша нещо бързо и с лекота, напредвам неусетно
3. to

BREEZE

up мор. надигам се, усилвам се (за вятър)
III. 1. въглищен прах
2. ситна сгур, използувана в строителството

BREEZE

blocks леки строителни блокове от сгур, пясък и цимент
IV. n конска муха, щръклица

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREEZE
Последно търсено в речника