Английско-Български речник breathe

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREATHE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREATHE
[bri:ð] 1. дишам
to

BREATHE

in/out вдишвам/издишвам
to

BREATHE

(freely) again отдъхвам си, успокоявам се
to

BREATHE

a sigh of relief въздъхвам с облекчение
to

BREATHE

... into вдъхвам (вяpa, смелост и пр.) у 2. живея, съществувам
all that

BREATHE

s всичко живо
to

BREATHE

one's last издъхвам, умирам
3. поемам си дъха, съвземам се
to

BREATHE

a horse оставям кон да си почине
4. шепна, мълвя, промълвям, изказвам
not to

BREATHE

a word запазвам пълна тайна, не казвам ни дума
5. излъчвам, изпускам, лъхам, вея, духам, пръскам (аромат и пр.)
to

BREATHE

health пръщя от/излъчвам здраве
6. ез. произнасям (звук) без вибрации на гласните струни
to

BREATHE

down someone's neck следя/наблюдавам отблизо/ходя по петите на някого
to

BREATHE

upon прен. петня, черня

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREATHE
Последно търсено в речника