Английско-Български речник breath

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREATH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREATH
[breθ] 1. дъх, дихание, дишане
out of/short of

BREATH

запъхтян, задъхан, задъхващ се
to draw/take a

BREATH

дишам, вдишвам, поемам дъх, прен. жив съм
to draw one's last

BREATH

издъхвам, умирам
to hold/catch one's

BREATH

затаявам дъх, секва ми дъхът (от страх, вълнение и пр.)
to gasp for/to lose one's

BREATH

задъхвам се, едва дишам, трудно си поемам дъх to save one's

BREATH

въздържам се от излишни приказки
to waste one's

BREATH

говоря на вятъра, хабя напразно думите си
to take

BREATH

спирам да отдъхна
to take someone's

BREATH

away поразявам/смайвам/вземам акъла на някого
to get one's

BREATH

again идвам на себе си, окопитвам се
in one/in the same

BREATH

едновременно (обик. за противоположни неща)
beneath/below/under one's

BREATH

тихичко, шепнешком
2. въздух, ветрец, полъх
a

BREATH

of (fresh) air мъничко чист въздух, прен. свежа струя, освежителен полъх
3. миризма, дъх, лъх
4. прен. живот, нещо от жизнено значение
5. ез. издишане
not a

BREATH

of никак, ни капчица, ни най-малко

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREATH
Последно търсено в речника