Английско-Български речник breakdown

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREAKDOWN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREAKDOWN
['breikdaun] 1. повреда, авария

BREAKDOWN

gang аварийна команда/бригада

BREAKDOWN

mechanic авариен механик/техник/монтъор

BREAKDOWN

service аварийна сервизна служба/база
2. ел. нрекъсване па тока/съобщенията и пр
3. проваляне. провал, неуспех, пропадане, банкрут, фалит
4. грохване, разстройство
a nervous/mental

BREAKDOWN

нервно/психическо разстройство/срив
5. хим. разлагане
6. статистически анализ
7. класифициране, категоризиране

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREAKDOWN
Последно търсено в речника