Английско-Български речник break-up

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREAK-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREAK-UP
['breikʌp] 1. разпадане, разложение, проваляне, разтурване (на събрание, дружество и пр.)
2. физическо изтощение
3. разбиване (на кораб)
4. търг. фалит. ликвидация

BREAK-UP

prices ликвидационни цени
5. уч. краят на учебната година, разпущане на учениците за ваканция
6. промяна на времето

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREAK-UP
Последно търсено в речника