Английско-Български речник break

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREAK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREAK
[breik] I. 1. чупя (се), отчупвам (се), сцепвам (се), начупвам (се), троша (се), разбивам (се), къртя (се)
to

BREAK

the ground разоравам/обръщам (земя), правя първите копки, започвам разкопки, подготвям почвата (и прен.), започвам работа
to

BREAK

the skin of one's knee ожулвам/обелвам/одирам кожата на коляното си
2. начевам (хляб и пр.), развалям, разбивам на дребно (пари)
3. скъсвам (се) (за конец, въже и пр.)
to

BREAK

a blood-vessel пуква ми се кръвоносен съд
4. пробивам се, пуквам се (за цирей и пр.)
5. разкъсвам се. разпръсвам се (за облачност)
6. разразявам се (за буря)
7. откривам се, разкривам се (за гледка)
8. разпръсвам. разстройвам (войска)
9. нарушавам, развалям, накърнявам, прекъсвам (закон, споразумение и пр.)
to

BREAK

a set развалям сервиз/комплект, продавам го на части
to

BREAK

step не вървя в крак/такт
to

BREAK

bounds воен. излизам без позволение, самоотлъчвам се
10. прекъсвам, прекратявам
to

BREAK

for coffee правя кратка почивка, за да (из) пия (едно) кафе
to

BREAK

from work прекъсвам работа за кратка почивка
to

BREAK

camp вдигам лагер
11. пресичам се, секвам от вълнение и пр., променям се, мутирам (за глас)
12. ломя, сломявам (дух, воля, съпротивa и пр.)
to

BREAK

someone /oneself of a habit отучвам някого/себе си от навик
to

BREAK

one's heart умирам от мъка (over за, заради)
to

BREAK

someone's heart разбивам сърцето на някого
13. намалявам силата на, обуздавам (стихия, удар и пр.)
14. опитомявам, укротявам, обучавам, тренирам (кон и пр.) 15. разорявам (се), докарвам до фалит
16. унищожавам, разсипвам (и прен.)
17. понижавам, разжалвам
18. провалям (стачкa)
19. избягвам (от затвор и пр.)
to

BREAK

free/loose отскубвам се, избягвам
20. разчиствам/проправям път
21. разбивам (нос), счупвам (врат, гръб и пр.)
22. променям се внезапно, развалям се (за време), намалявам, преминавам (за студ, горещина и пр.)
23. крикет отклонявам се, криввам (за топка)
24. променям хода си (за кон)
25. развивам се, случвам се, ставам
26. опровергавам, доказвам неверността/несъстоятелността на (алиби и пр.)
27. влошавам се (за здравe)
28. внезапно/рязко спадам (за цени)
29. ам. пресичам се (за сметана и пр.)
to

BREAK

with скъсвам връзките си/разделям се с
the day broke зората се пукна/сипна, зазори се, започна да се разсъмва
to

BREAK

a flag развивам знаме
to

BREAK

even приключвам (сделка и пр.) без загуба и без печалба
to

BREAK

a leg ам. изпълнявам с успех (роля, музикално произведение),

break

away откъсвам (се), отделям (се), отцепвам (се) (и прен.), освобождавам (се), отклонявам (се)
избягвам (from от)
скъсвам (with с), изоставям, разпръсвам се (за мрак и пр.)

break

down руша, събарям (се), разбивам, рухвам, грохвам, сломявам (се), прекъсвам, нарушавам, осуетявам, унищожавам, разладам се, разтурям се, съсипвам се, претърпявам авария, повреждам се, претърпявам неуспех, провалям се, бивам осуетен, загубвам самообладание, не издържам, разплаквам се, анализирам, категоризирам, класифицирам, хим. разлагам, смекчавам (цветове, бои)

break

forth бликвам, пробивам, появявам се внезапно, избухвам (в смях, плач и пр.)

break

in вмъквам се (за крадец), нахлувам, намесвам се в, прекъсвам (разговор), укротявам. опитомявам, дресирам (кон и пр.), обучавам (войници и и пр.), разработвам (нова кола), омекотявам, разтъпквам (нови обувки и пр.)
срутвам се, пропадам (за покрив и пр.), to

BREAK

in on/upon нахлувам неочаквано при, прекъсвам, преча на, обезпокоявам

break

into нахлувам/вмъквам се/прониквам в, влизам с взлом в, разбивам
the house has been broken into в къщата e влизано с взлом
to

BREAK

into show business пробивам си път/влизам в шоу-бизнеса, рад., телев. прекъсвам програмата (за важно съобщение и пр.), преминавам рязко от едно състояние в друго
to

BREAK

into a run/gallop започвам да тичам, преминавам в галоп
to

BREAK

into tears/laughter избухвам в сълзи/смях
to

BREAK

into someone's time отнемам времето на някого

break

off отчупвам (се), откъртвам (се)
внезапно прекъсвам/скъсвам (връзки, отношения), to

BREAK

off an engagement развалям годеж, изведнъж спирам/преставам да говоря/лея и пр., спирам/прекратявам работа и пр., правя кратка пауза (за обед, чай, почивка)

break

out избягвам
to

BREAK

out of prison избягвам от затвора, появявам се, излизам, избивам (за пот, пъпки, обрив и пр.), получавам обрив, изривам се (при шарка и пр.)
II. 1. пробиване, пукване, разбиване, разкъсване
2. пукнатина, пролука, дупка, отвор
3. прекъсване, спиране, пауза, почивка, уч. междучасие
a

BREAK

in the weather неочаквана рязка промяна на времето, разваляне на времето
a

BREAK

in the heat-wave край на горещата вълна
4. прелом
5. муз. промяна на регистър
6. скъсване, раздяла
7. хукване, бягство
8. рaзг. възможност, шанс
a bad

BREAK

лош късмет, нетактична забележка/постъпка
a lucky

BREAK

щастлив случай, късмет
9. ам. внезапно спадане на цените
10. сп. отклоняване на топка
11. цепнатина, разместени пластове

BREAK

of day разсъмване, зазоряване

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREAK
Последно търсено в речника