Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DIATOMACEOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIATOMACEOUS
[,daiətə'meiʃəs] a съдържащ диатомеи
DIATOMACEOUS earth диатомит...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIATOMACEOUS

GALLOP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GALLOP
['gæləp] I. n галоп (и прен.), езда в галоп
at a GALLOP, at full GALLOP в галоп, с най-голяма бързина, с всички сили
to go for a GALLOP яздя, отивам на езда
II. 1. галопирам, препускам с всички сили, препускам (кон) в галоп
2. говоря/прочитам бързо (over, through)
3. развивам се бързо (за болест, и прен.)
GALLOPing consumption скоротечна туберкулоза
4. to GALLOP away избягвам, напускам бързо...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GALLOP

SLATHER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SLATHER
['sla:ðə] I. n обик. рl ам. голямо количество, куп, маса
II. 1. намазвам дебело/обидно (на)
2. пилея, разпилявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SLATHER
Последно търсено в речника