Английско-Български речник brass

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRASS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRASS
[bra:s] 1. месинг, пиринч
2. съд/прибор/украшение и пр. от месинг, духови инструменти
3. месингова паметна/надгробна плоча
4. sl. пари
5. разг. безсрамие, безочливост
6. sl. висши чиновници/офицери
7. attr месингов, пиринчен, духов
to come/get down to

BRASS

tacks/nails добирам се до съществени факти, идвам до същината на въпроса, говоря по/разглеждам фактите, приемам нещата такива, каквито са, занимавам се с/разглеждам нещата, които са от непосредствена практическа важност
as bold as

BRASS

нахален, нагъл, безсрамен

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRASS
Последно търсено в речника