Английско-Български речник branch

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BRANCH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BRANCH
[brantʃ] I. 1. клон
2. разклонение, дял (и на планина), ръкав (на река)
3. отрасъл, бранш, филиал

BRANCH

line жп. клон от линия

BRANCH

office филиал, клон
4. родова линия
II. v разклонявам се
разширявам се, разпростирам се (out, forth)
to

BRANCH

away/off отклонявам се (from oт) (за път и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BRANCH
Последно търсено в речника