Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DOING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DOING
['du:iŋ] 1. вършене, правене
by so DOING по този начин, като направиш това/постъпиш така
2. рl постъпки, действия, работи, държание
sl. бой, пердах, кавга
рl ам. гарнитури (на ядене)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DOING

REPOSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REPOSE
[ri'pouz] I. v to REPOSE trust/confidence/hope, etc. in/on уповавам се/разчитам/възлагам надежда/вярвам на
II. 1. слагам, полагам (ръка, глава и пр.) (on)
2. лежа, легнал съм, почивам (си)
to REPOSE oneself лягам (да си почина) to REPOSE in sleep/death лежа заспал/мъртъв
3. спирам се (on) (за мисли и пр.)
4. почивам, основан съм (on)
5. успокоявам, отморявам
III. 1. отдих, почивка
2. покой, спокойствие
3. сън
4. спокойствие, (само) увереност, самообладание
5. хармонии (на линии, цветове и...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REPOSE
Последно търсено в речника