Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DIMINISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DIMINISH
[di'miniʃ] 1. v намалявам (се), смалявам (се), отслабвам (и прен.), чезна, бледнея, гасна
DIMINISHed in power с намалена власт/влияние
law of DIMINISHing returns ик. закон за намаляващите доходи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DIMINISH

LASS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LASS
[læs] 1. мома, девойка, момиче
2. любима, севда...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LASS

SWAP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SWAP
[swɒp] I. 1. разменам, правя замяна, сменям
2. разменям си (удари, закачки и пр.)
never SWAP horses while crossing the stream не прави промени по време на криза
II. n разг. размяна, замяна, смяна, трампа, сделка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SWAP

WOLFSKIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WOLFSKIN
['wulfskin] n, a (постелка, наметало и пр.) от вълча кожа...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WOLFSKIN
Последно търсено в речника