Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONTRARIWISE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONTRARIWISE
['kɒntrəriwaiz] 1. напротив, наопаки, от друга страна
2. обратно, в обратна посока, по обратен начин...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONTRARIWISE

LARGELY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LARGELY
[la:dʒli] 1. главно, до голяма степей, предимно
2. напълно, съвсем
3. щедро
4. в голям мащаб...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LARGELY

RUSSIANIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RUSSIANIZE
['rʌʃənaiz] v русифицирам, придавам руски характер на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RUSSIANIZE

SWITCHBACK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SWITCHBACK
['switʃbæk] 1. зигзаговидна жп линия по стръмен наклон
2. стръмно шосе с остри завои/серпантини
3. влакче със стръмни спущания и изкачвания (за забавление по панаири и пр.)
4. резки промени в темпото/посоката
a SWITCHBACK road прен. път с много превратности...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SWITCHBACK

THEREOF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THEREOF
[ðЁər'ɒv] 1. от това, от него, от този източник
2. на това, на него...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THEREOF
Последно търсено в речника