Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BREAKING-POINT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BREAKING-POINT
['breikiŋpɒint] n точка на максимално/пределно напрежение
to reach BREAKING-POINT на края на силите си съм
BREAKING-POINT capacity ел. максимален капацитет/товар...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BREAKING-POINT

COLLIERY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COLLIERY
['koliari] n каменовъглена мина (заедно с постройките наоколо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COLLIERY

LOOP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOOP
[lu:p] I. 1. клуп, примка, ухо, гайка (за ремък, копче)
2. камшиче (на буква)
3. тех. халка, скоба
4. ел. витка, контур, затворена линия 5. ав. лупинг
6. физ. връх (на вълна)
7. разклонителна телеграфна, жп. и пр. линия, която отново се включва в главната
осморка (на пъm, река)
II. 1. правя/връзвам на клуп/примка, закачам на/с гайка
2. ав. правя лупинг (и to LOOP the loop)
3. движа се с остри завои/извивки, движа се, като извивам тялото си нагоре (за гъсеница)
4. ел. правя затворена...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOOP

REGARDFUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REGARDFUL
[ri'ga:dful] 1. внимателен, грижлив (of към, по oтношение на)
2. почтителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REGARDFUL

SO-CALLED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SO-CALLED
['sou,kɒ:ld] a така наречен, иже нарицаем...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SO-CALLED
Последно търсено в речника