Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FRONTLET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FRONTLET
['frʌntlit] 1. петно на челото на животно
2. чело на животно
3. лента за челото (като украшение)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FRONTLET

HOLINESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HOLINESS
['houlinis] n светост
His HOLINESS църк. Негово Светейшество (титла на папа, православен патриарх)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HOLINESS

IBEX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IBEX
['aibeks] n зоол. ибекс, дива коза (Capra ibex)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IBEX

OVERBOOK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OVERBOOK
[,ouvə'buk] v издавам повече билети, отколкото са местата...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OVERBOOK

UNLIKELINESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNLIKELINESS
[ʌn'laiklinis] 1. малка вероятност/възможност
2. невероятност, неправдоподобност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNLIKELINESS
Последно търсено в речника