Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

INHERITANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INHERITANCE
[in'heritəns] 1. наследяване
lineal INHERITANCE наследяване по права линия
2. наследство
to come into an INHERITANCE получавам наследство
INHERITANCE tax юр. данък върху наследствата
3. биол. наследственост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INHERITANCE

MAGNIFICATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAGNIFICATION
[,mægnifi'keiʃn] 1. n увеличение
2. венцехваление...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAGNIFICATION

PENTAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PENTAD
['pentæd] 1. числото пет
2. група от пет неща
3. хим. петвалентен елемент...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PENTAD
Последно търсено в речника