Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AGNOSTIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AGNOSTIC
[əg'nɒstik] I. фил. a агностически
II. n агностик...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AGNOSTIC

IRRELATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IRRELATIVE
[i'relətiv] 1. a книж. несвързан, без връзка
несроден (to), абсолютен
2. неподходящ, неуместен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IRRELATIVE

PHRASE-BOOK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PHRASE-BOOK
['freizbuk] n разговорник (за туристи и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PHRASE-BOOK

PRECIS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PRECIS
[prei'si:] I. n фр. (pl prcis) кратко изложение, резюме, извлечение, конспект
II. v резюмирам, излагам накратко, конспектирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PRECIS
Последно търсено в речника