Английско-Български речник box

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOX
[bɒks] I. 1. кутия, кутийка, сандък, сандъче
2. будка, кабина
3. капра
4. ложа (в театър и пр.)
5. отделение за добитък (в сбор, вагон)
6. къщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
7. сепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
8. подарък в кутия
9. sl. грамофон
10. sl. телевизор 11. sl. китара
12. тех. защитен сандък, лагер
13. печ. част от страница, отделена с линии
14. разг. ковчег
in the same

BOX

в същото положение, на същия хал/дередже
II. 1. слагам в кутия/сандък и пр
2. депозирам (документ) в съд
3. правя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
4. смесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
to

BOX

the compass мор. изброявам поред точките на компаса
прен. завъртам се на 360, свършвам там, откъдето съм започнал

box

in затварям, натиквам, набутвам. наблъсквам

box

off отделям с преграда

box

up

box

in
III. n плесница (и a

BOX

on the ear)
IV. 1. боксирам се
2. зашлевявам, удрям плесница, обик. to

BOX

someone's ears
to

BOX

clever sl. държа се/постъпвам умно
V. n чемшир
чемширово дърво (Buxus sempervirens)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOX
Последно търсено в речника