Английско-Български речник bottom

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOTTOM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOTTOM
['bɒtəт] I. 1. дъно, долният край/долната част на нещо, основа (при боядисване и пр.), прен. основа, база
from the

BOTTOM

of one's heart искрено, дълбоко, от все сърце, от дън душа

BOTTOM

up обърнат с дъното нагоре

BOTTOM

s up (да пием) екс/до дъно
at/in the

BOTTOM

of на дъното на, най-долу на
at the

BOTTOM

of the mountain в подпожието на планината
to be (at the)

BOTTOM

of one's class най-слабият ученик в класа съм
to be at the

BOTTOM

of something прен. причината за нещо съм
at

BOTTOM

в същинатц/основата си, по душа there is no

BOTTOM

to it нe му се вижда краят
to go/send to the

BOTTOM

потъвам/потопявам
to touch

BOTTOM

засядам (за кораб), докосвам дъното с крак, прен. достигам до дъното на нещастието/падението и пр., опирам се на сигурни факти
2. седалка на стол
3. вулг. задник. задница
4. мор. кил, (товарен) кораб
5. низина, долина
6. pl долната част на пижама
7. pl утайка
8. издръжливост
9. attr най-долен, най-нисък, основен

BOTTOM

prices възможните най-ниски цени

BOTTOM

rung най-долното стъпало на подвижна стълба

BOTTOM

dollar последен грош
II. 1. слагам дъно/седалка на
2. достигам до дъното. измервам
3. проучвам, разбирам същината на
4. стигам най-ниското ниво
5. основавам върху/на

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOTTOM
Последно търсено в речника