Английско-Български речник boss

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOSS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOSS
[bɒs] I. 1. господар, шеф, началство
2. ам. ръководител на политическа организация
II. 1. главен, отговорен
2. sl. първокачествен, отличен III. 1. ръководя, шеф съм на
2. рaзг. заповядвам, разпореждам
to

BOSS

someone about/around разкарвам непрекъснато някого насам-натам
to

BOSS

it разпореждам се, важничав to

BOSS

the show изземвам цялото ръководство, разпореждам се с всичко, правя всичко сам
IV. 1. издатина, изпъкналост, топче, топка, арх. орнамент, розетка
2. тех. главина на колело
3. геол. щок, купол, лаколит
V. v украсявам с розетки/релеф и пр
VI. v не улучвам, сбърквам, изпортвам, оплесквам. обърквам
VII. n грешка, бъркотия, каша

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOSS
Последно търсено в речника