Английско-Български речник born

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BORN
[bɒ:n] a роден
I was

BORN

in Sofia роден съм в София
Bulgarian

BORN

българин по произход

BORN

of a poor family роден в/произхождащ от бедно семейство
in all my

BORN

days разг. през целия ми/си живот (досега)
1 was not

BORN

yesterday не съм вчерашен

BORN

blind сляп от рождение

BORN

and bred по произход и възпитание

0 гласа
Речник
Английско-Български
BORN
Последно търсено в речника